#gmdPAPIR

Har du funnet papir jeg har lagt fram for å inspirere til papirgjenbruk.

Jeg sløser med papir, fordi «alt» papiret jeg bruker finner jeg.

Papirforbuket mitt er da meget lavt.

her ser du en av mine papirdonasjoner på Nerf.