Design (under contruction)

Her kommer en side der jeg prsenterer meg selv og min designportifolio

 

hva jeg dirver meg og hvorfor jeg kaller meg selv en designer…